CZ EN

Dodávka informační techniky s udržitelnými aspekty (Městský institut pro informatiku, Barcelona)

  • Zadavatel: Městský institut pro informatiku Barcelona
  • Název VZ: Dodávky ICT infrastruktury a profesionálních služeb pro nové Centrum zpracování dat
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zajištění důstojných pracovních podmínek v celém dodavatelském řetězci. Zohlednění environmentálních aspektů a externích dopadů zakázky.
  • Hodnocení: Předmětem hodnocení byly tyto aspekty odpovědného zadávání: principy férového obchodu, dopad externalit zakázky, důstojné podmínky ve všech článcích dodavatelského řetězce
  • Předpokládaná hodnota VZ: 1,200,000 EUR
  • Druh zadávacího řízení: otevřené

V rámci zadání zakázky proběhly předběžné tržní konzultace. Hodnotící kritéria byla nastavena tak, že se u nabídek zkoumal celý cyklus výroby dodávaných zařízení, a to z hlediska environmentálních dopadů, ale i podmínek a práv zaměstnanců, kteří se na výrobě zařízení podílejí. Pro nastavení zakázky byly využity také konzultace s mezinárodní nevládní organizací Electronics Watch, která monitoruje práva pracovníků v zemích, kde se informační technika vyrábí.

Zadávací dokumentace