CZ EN

Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU (Masarykova univerzita Brno)

  • Zadavatel: Masarykova univerzita Brno
  • Název VZ: Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU
  • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné plnění
  • Hodnocení: Technická specifikace díla byla stanovena jako minimální standard. Nadto byla hodnocena technická úroveň (použití kvalitnějších materiálů) – váha 80 % a nabídková cena – váha 20 %.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 635 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Přílohy:

Případová studie k VZ Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU

Zadávací dokumentace k VZ Dodávka a montáž interiéru Děkanátu PřF MU