CZ EN

Databáze dezinfekčních prostředků WIDES (město Vídeň, Rakousko)

Databázi založilo v roce 2000 Město Vídeň s cílem pomoci zadavatelům identifikovat dezinfekční prostředky s nízkým dopadem na zdraví a životní prostředí. Cílem projektu je poskytnutí seznamu více než 230 dezinfekčních látek a více než 280 přípravků dostupných na trhu. Databáze umožňuje nejen zadavatelům, ale také uživatelům jednoduše porovnávat dezinfekční přípravky, hodnotit je a řadit je do různých kategorií nebezpečnosti. WIDES pomáhá podporovat iniciativy v oblasti zeleného veřejného zadávání, neboť má vliv i na veřejné zadávání. Používání méně rizikových dezinfekčních prostředků má kromě zmírnění dopadů na životní prostředí pozitivní vliv na pracovní podmínky zaměstnanců používajících dezinfekční prostředky.

Dokument WIDES