CZ EN

Bytová zástavba R3 v městské části Raploch (Raploch URC, Velká Británie)

  • Zadavatel: Společnost pro regeneraci městské části Raploch (Raploch URC)
  • Název VZ: Bytová zástavba R3 v městské části Raploch
  • Širší společenské zájmy: požadavek zadavatele na sociální benefity pro místní komunitu spočívající zejména v tvorbě příležitostí pro odbornou přípravu a na podporu zaměstnanosti, dále pak v podpoře malých a sociálních podniků
  • Hodnocení: Ano – sociální benefity pro místní komunity představovaly 10 % celkového hodnocení.

Případová studie  – příklad dobré praxe, kde se aspekty sociálně odpovědného veřejného zadávání povedlo uplatňovat ve všech fázích zadávacího procesu. Zadavatel měl od počátku jasný cíl. Městská část Raploch čelila závažnému úpadku průmyslu, který vyústil v masivní nezaměstnanost dosahující 75 %. Společnost Raploch URC si byla vědoma skutečnosti, že fyzická revitalizace dané městské části je úzce spjata s potřebou v daném místě vytvořit pracovní příležitosti i příležitosti, při kterých by její obyvatelé mohli využít své dovednosti. Proto se stala průkopníkem ve využití požadavků na poskytování sociálních hodnot pro místní komunitu.

Případová studie byla přeložena z příručky Investment Strategy, Northern Ireland s názvem „Delivering social benefits through public procurement: A Toolkit“, str. 49 – 53, v anglickém znění online na: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/26728/Delivering-social-benefits-through-public-procurement.pdf