CZ EN

Aspekty udržitelného stravování (Jičín)

  • Zadavatel: Město Jičín
  • Název VZ: Využití udržitelných aspektů při stravování
  • Širší společenské zájmy: Koncept udržitelnosti ve vztahu k občerstvení a stravování zahrnující nákupy sezónního občerstvení, zapojení lokálních podniků, podporu praxe učňů, minimalizaci odpadů. Město systematicky hledá odpovědná a udržitelná řešení spočívající v efektivním vynakládání svěřených veřejných prostředků.

Jičín v posledních dvou letech usiluje nejen o odpovědné veřejné zadávání, ale o odpovědný přístup v rámci většiny svých aktivit. Ve Strategickém plánu města Jičína z roku 2019 je kladen důraz na vytváření zdravého životního prostředí, ekologicky zodpovědné chování a udržitelný rozvoj kvalitních podmínek pro život. Jednu z významných oblastí, kde je uplatňován udržitelný přístup, představuje stravování v městských organizacích. Vedle stravovacích zařízení v mateřských a základních školách pro přibližně 3 tisíce dětí existují další městské organizace, které ve větší či menší míře poskytují stravování nebo občerstvení, ať už samostatně nebo prostřednictvím cateringových agentur.

Případová studie