CZ EN

Aspekty společenské odpovědnosti v dodavatelském řetězci (město Nantes, Francie)

  • Zadavatel: město Nantes
  • Širší společenské zájmy: Dlouhodobě zohledňuje CSR v rámci vymezení technické specifikace požadovaného plnění, podmínek plnění veřejné zakázky a při hodnocení nabídek (např. podrobné návrhy kritérií hodnocení v návaznosti na aspekty CSR)
  • Hodnocení: Ano

Zohlednění aspektů CSR v dodavatelském řetezci dodavatelů ve veřejném nakupování je obsaženo ve strategii města Nantes ve Francii dlouhodobě. Na jejich začlenění je kladen velký důraz.

Při zadávání veřejných zakázek se aspekty CSR začleňují do  vymezení technické specifikace požadovaného plnění, podmínek plnění veřejné zakázky a do hodnocení nabídek (např. podrobné návrhy kritérií hodnocení v návaznosti na aspekty CSR).

Město se tak snaží prosazovat komplexní přístup a hledá rovnováhu mezi ekonomickou výkonností a sociálními, společenskými a environmentální aspekty (např. využití veřejných zakázek ve prospěch zaměstnání a integrace).

Více o Nantes a jeho praxi je možné se dozvědět v případové studii.

Prohlédněte si také tabulky hodnocení (překlad do ČJ).

Další infromace naleznete na stránkách PROCURA+ EUROPEAN SUSTAINABLE PROCUREMENT NETWORK.

 

O CSR v praxi veřejného zadávání také samostatně na našem webu zde.