CZ EN

Recyklace odpadu (Rada hrabství Devon, Velká Británie)

  • Zadavatel: Rada hrabství Devon, Velká Británie
  • Název VZ: Recyklace odpadu
  • Širší společenské zájmy: Upravení podmínek zadávacího řízení tak, aby se mohly účastnit i malé a střední podniky nebo sociální podniky. Důraz na přidanou hodnotu v oblasti udržitelnosti.
  • Hodnocení: Udržitelnost představuje 20 z 60 procent, které v hodnocení připadají na kvalitu. Zbývajících 40 procent představuje cena.
  • Předpokládaná hodnota VZ: 1 mil. liber

Přílohy:

Případová studie Recyklace odpadu, Rada hrabství Devon, Velká Británie