Konference Odpovědné veřejné zadávání 2020 – plánovaný program

 

Předběžný program (řečníci a další podrobnosti budou průběžně doplňovány)
25. 11. 2020
9:00-9:20 Úvodní slovo
9:00-10:00 Key Note Speaker: Evropský parlament
10:00-10:40 Zahraniční zkušenost s odpovědným veřejným zadáváním
10:40-11:10 Přestávka
11:10-12:40 Veřejné zakázky v době koronavirové krize – role veřejných zakázek, socio-ekonomické dopady, udržitelnost
12:40-13:30 Oběd
13:30-14:30 Předávání ocenění za přínos pro sociálně odpovědné veřejné zadávání
14:30-15:30 Strategické zadávání v současné praxi – inspirativní příklady strategického zadávání v ČR
15:30-15.45 Přestávka
15:45-17:00 ZakázKAvárna – neformální diskuse zajímavých osobností o vizích a inovacích v odpovědném nakupování
17:00 Ukončení, networking