Konference OVZ 2019 – plánovaný program

Čtvrtek 3. října 2019

9:00-9:30 Registrace a občerstvení
9:30 Zahájení I. dne
9:30-10:00 Úvodní slova

 • Ingrid Štegmannová, státní tajemnice, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Jan Sixta, státní tajemník, Ministerstvo zemědělství
10:00-10:50 Mezinárodní souvislosti společensky odpovědného zadávání

 • Aktuální výzvy, trendy a vize strategického veřejného zadávání
 • Pohled nadnárodních institucí na využívání veřejných zakázek jako strategického nástroje k naplňování vytyčených cílů
 • Doporučené metodologie a nástroje
 • Farid Yaker, Programme Officer in Sustainable Public Procurement, UN environment
 • Erika Bozzay, Senior Advisor, OECD
 • Anna Lupi, Legal and Policy Officer, DG Grow, Evropská komise
10:50-11:20 Přestávka, občerstvení
11:20-12:45 Implementace společensky odpovědného zadávání na národní úrovni

 • Příklady národních strategií, akčních plánů, iniciativ a přístupů k podpoře nakupování
 • Jaká je běžná praxe zadavatelů v sociálně odpovědném veřejném zadávání a jak je monitorována či měřena?
 • Konkrétní příklady zakázek
 • Ingrid Štegmannová, státní tajemnice, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká republika
 • Magdalena Olejarz, Ředitelka Odboru EU a mezinárodní spolupráce, Úřad pro veřejné zakázky, Polsko
 • Lidia Capparelli, GPP Senior Manager, Consip, S.p.A., Itálie
 • Branislav Ondruš, státní tajemník, Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, Slovensko
 • Cindy Nadesan, Procurement Improvement Officer, Surrey Council, Velká Británie
12:45-13:45 Oběd
13:45-15:10 Příklady implementace společensky odpovědného zadávání na úrovni zadavatelů

 • Implementace odpovědného zadávání v rámci individuálních organizací
 • Příklady zakázek z praxe
 • Miguel Benito, ředitel koordinace veřejných zakázek,  Rada města Barcelona, Španělsko
 • Marta Valešová, kvestorka, Masarykova Univerzita, Česká republika
 • Jakub Kopřiva, náměstek ministra, Ministerstvo dopravy, Česká republika
 • Peter Nohrstedt, Sustainability Manager, SKL Kommentus, Švédsko
 • David Salomonsen, vedoucí CSR & Procurement law týmu, město Kodaň, Dánsko
15:10-15:30 Přestávka, občerstvení
15:30-17:15 Workshopy

I. Implementace společensky odpovědného veřejného zadávání v organizaci zadavatele

 • Miguel Benito, ředitel koordinace veřejných zakázek,  Rada města Barcelona, Španělsko
 • Peter Nohrstedt, Sustainability Manager, SKL Kommentus, Švédsko
 • Lenka Hollerová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, město Jičín
 • Jakub Váňa, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Jihomoravský kraj

II. Společensky odpovědné zadávání ve stavebnictví

 • Petr Kubala, generální ředitel, Povodí Vltavy, státní podnik, Česká republika
 • Jiří Prokš, vedoucí oddělení veřejných zakázek, VŠCHT, Česká republika
 •  Adéla Havlová, Partner, Havel & Partners, Asociace pro rozvoj infrastruktury
 •  Karel Volf, obchodní ředitel, Metrostav a.s.
 •  Lukáš Zedník, obchodní ředitel, divize Pozemní stavby Čechy, HOCHTIEF CS a.s. (TBC)
 • Štěpán Mančík, architekt, člen týmu UCEEB, ČVUT, Česká republika
  (workshop bude probíhat v češtině)

III. Vykazování, monitoring, měření společensky odpovědného veřejného zadávání

 • Charlotte Österman, Partner & Sustainable Development Director for Pax Tecum Global Consultancy and Advisor to Social Value UK’s Council
  (workshop bude probíhat v angličtině, netlumočeno)
19:30 -22:00 jen pro zaregistrované na tuto událost
Předání ocenění za přínos k rozvoji sociálně odpovědného veřejného zadávání v ČR

Místo: GRAND HOTEL BOHEMIA PRAGUE
Králodvorská 4, 110 00 Praha 1, mapa

 

Pátek 4. října 2019

8:30 – 9:00 Registrace a káva
9:00 Zahájení II. dne
9:00-9:30 Souhrn workshopů I. dne

 1. Implementace společensky odpovědného veřejného zadávání v organizaci zadavatele – Monika Dobrovodská
 2. Společensky odpovědné zadávání ve stavebnictví – Zbyněk Pochmon
 3. Vykazování, monitoring, měření společensky odpovědného veřejného zadávání – Eva Chvalkovská
9:30-11:00 Kontrolní mechanismy a jejich přístup k udržitelnému nakupování

 • Miroslav Hlivák, předseda, Úřad pro veřejné zadávání, Slovenská republika
 • Eva Kubišová, místopředsedkyně, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Česká republika
 • Magdalena Olejarz, Ředitelka Odboru EU a mezinárodní spolupráce, Úřad pro veřejné zakázky, Polsko
 • Leila Mészáros, Legal Advisor, Úřad pro veřejné zakázky Maďarsko
11:00-11:30 Přestávka, občerstvení
11:30-12:00 Tržiště dobrých praxí

 • Krátké představení inspirativních veřejných zakázek
 • Carla Canal, Project Manager, Policy Coherence for Development Direction of Global Justice and International Cooperation, Rada města Barcelona, Španělsko
 • Lenka Hollerová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, město Jičín, Česká republika
 • Jakub Váňa, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Jihomoravský kraj, Česká republika
 • Peter NohrstedtSustainability Manager, SKL Kommentus, Švédsko
 • Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční, Povodí Vltavy, státní podnik, Česká republika
12:00-13:00 Kompetence v udržitelném nakupování

 • Vzdělávání profesionálů ve veřejném zadávání, klíčové kompetence a jejich rozvoj, pohled EU na rámec kompetencí
 • Anna Lupi, Legal and Policy Officer, DG Grow, Evropská komise
 • Leona Gergelová Šteigrová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká republika
 • Martin Hadaš, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Masarykova Univerzita, Česká republika
 • Cindy Nadesan, Procurement Improvement Officer, Surrey Council, Velká Británie
 • Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí ČR, Česká republika
13:00 Ukončení, oběd