Jak na odpovědné veřejné zadávání po novele

Výzvy ve veřejných nákupech

Nákupy veřejného sektoru dosahují ročně výše 990 mld. Kč, tedy zhruba 15 % HDP ČR. Veřejné nákupy a investice tak představují zcela zásadní hybnou a formující sílu pro ekonomiku a český trh. Z pohledu nemandatorních výdajů vlády ČR i samospráv se jedná o nejvýznamnější nástroj realizace veřejných politik.

Tuto nákupní sílu lze využít i v reakci na celoevropské trendy a současné výzvy ekonomické, sociální, digitální či environmentální transformace v rámci měnící se ekonomiky a k naplnění vizí v prioritních oblastech.

MMR intenzivně pracuje na modernizaci veřejného zadávání, která je podporována Národním plánem obnovy v rámci podpory veřejných investic. Intenzivně pracujeme spolu s klíčovými aktéry na Národní strategii veřejného zadávání v ČR, k jejímuž zpracování a implementaci se vláda zavázala v programovém prohlášení.

Je zřejmé, že strategický přístup k veřejným nákupům se čím dál častěji bude skloňovat v souvislosti s konkurenceschopností české ekonomiky, a to nejen v evropském měřítku. Veřejné zadávání nesmí být zbytečnou brzdou hlavně v klíčových oblastech, jakými jsou výzkum a inovace, energetika, bydlení nebo doprava. Nástroje a cíle ve strategii se soustředí na:

  • nastavení funkčního modelu centrálních nákupů,
  • zjednodušení veřejného zadávání,
  • posílení profesní odbornosti při zadávání strategických zakázek,
  • závazek ke zlepšení přípravy, kontroly a zrychlení postupů při přezkumu výběrových řízení a veřejných zakázek
  • vytvořit kompetenční/metodické centrum pro zadavatele, ale i jako informační platformu pro dodavatele
  • schopnosti ucházet se o prostředky z centrálně řízených programů EU a podpora efektivního využívání evropských finančních prostředků v ČR.