Děkujeme za registraci na seminář „ISO 20400 – udržitelné nakupování“ (5. dubna 2019)

Děkujeme, že jste se registrovali na pokročilý seminář “Implementace odpovědného veřejného zadávání – ISO 20400: udržitelné nakupování”, který se uskuteční 5. dubna 2019 v Praze.
Tým projektu Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání

Kontakt pro další informace: Petr Kocián – petr.kocian@mpsv.cz, 221 922 509