Konference: Odpovědné veřejné zadávání 2020 (25.11.2020, Lichtenštejnský palác a on-line)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádá pátý ročník konference:

 

Odpovědné veřejné zadávání 2020
Role strategického veřejného zadávání při řešení ekonomické krize

25. listopadu 2020
Lichtenštejnský palác, Praha

Cílem konference je odborná diskuse o trendech v odpovědném zadávání veřejných zakázek, zejména v reakci na současnou krizi související s pandemií nemoci COVID-19. Veřejné zakázky mohou být významným stimulem pro obnovení ekonomického růstu. Na konferenci se bude debatovat o řešeních, která v době krize odpovědné veřejné zadávání nabízí, a jak lze tento strategický přístup v dnešní praxi využívat.

Akce je určena zejména pro zadavatele, odborníky na témata veřejných zakázek a udržitelnosti, vedoucí představitele měst, obcí, krajů a státních institucí a dalších veřejných zadavatelů.

I letos bude na konferenci uděleno ocenění za přínos pro sociálně odpovědné veřejné zadávání. Nominovat zadavatele či konkrétní projekty na ocenění můžete i vy – návrhy se stručným popisem můžete napsat na e-mail: eva.chvalkovska@mpsv.cz.

Plánovaný program

Příspěvky zahraničních účastníků budou tlumočeny.
Účast na konferenci je zdarma.

 

Registrace k online sledování nebo osobní účasti na konferenci.

Prosím, vyberte jednu z možností, zda máte zájem o online sledování konference, nebo byste měl/a zájem o osobní účast.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu a nutnosti přizpůsobit se případným epidemiologickým opatřením Vám bude možnost osobní účasti potvrzena v dostatečném předstihu před konáním akce. Děkujeme za pochopení.

Všichni zaregistrovaní obdrží e-mailem potřebný odkaz a instrukce, kde bude možné sledovat konferenci online.

 

Registrace na konferenci 2_SZ - 2020 (25/11/2020) Lichtenštejn
Prosím, zanechte nám svůj telefon pro případ potřeby Vás rychle informovat.
Pro možnost registrace a účasti na konferenci Odpovědné veřejné zadávání 2020 je nutné poskytnout souhlas** s využitím osobních údajů.
Sending

 

Děkujeme za registraci.

V případě dotazů kontaktujte: sovz@mpsv.cz