CZ EN

Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV (MPSV)

  • Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Název VZ: Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných osob a Požadavek na ekologicky šetrné plnění
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení
  • Předpokládaná hodnota VZ: 10 000 000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

Přílohy:

Příklad dobré praxe – VZ Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV