CZ EN

Fakultní nemocnice Olomouc vystavěla první energeticky úspornou kliniku v České republice

  • Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
  • Název VZ: FN Olomouc - novostavba 2. IK a geriatrie
  • Širší společenské zájmy: Ekologicky šetrné řešení – výstavba energeticky úsporné kliniky ve standardu pasivní budovy dle vyhl. č. 78/2013 Sb. a TNI 73 0331, navíc v souladu s požadavky cirkulární ekonomiky.
  • Hodnocení: Součástí hodnocení nabídek, jako jedno z hodnotících kritérií, byla i ekologická šetrnost. Zadavatel hodnotil počet uchazečem v nabídce předložených certifikátů ekologické šetrnosti k materiálům, které použije k plnění veřejné zakázky. Zadavatel v zadávací dokumentaci („ZD“) specifikoval, co se rozumí ekologicky šetrnými materiály (str. 16 ZD).
  • Předpokládaná hodnota VZ: 298.000.000 Kč bez DPH
  • Právní předpis: podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Stavba byla projektována jako budova s téměř nulovou spotřebou energie, která dokáže uložit a později využít přebytečnou energii a teplo, proto k vytápění a chlazení nepotřebuje téměř žádnou energii. Hodnota měrné potřeby tepla i chladu se ročně pohybuje do 15 kWh na m2.

Případová studie