CZ EN

MPSV nabídne slovenským partnerům zkušenosti odpovědného zadávání tendrů v sociální oblasti

22. října v rámci konference „Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie“ podepsalo v Trenčíně Ministerstvo práce a sociálních věcí se slovenským Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a s Úradom pre verejné obstarávanie prohlášení o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje odpovědného veřejného zadávání. Prohlášení je základem pro intenzivnější výměnu dobré praxe, metodických materiálů a spolupráci expertů.

Jsem ráda, že můžeme se slovenskými kolegy sdílet naše dosavadní zkušenosti s odpovědným veřejným zadáváním a zároveň se inspirovat i jejich praxí v sociálním podnikání,“ uvedla Ingrid Štegmannová, státní tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která zmíněné prohlášení podepsala.

Za slovenské Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prohlášení podepsal státní tajemník Branislav Ondruš a za Úrad pre verejné obstarávanie jeho předseda Miroslav Hlivák. Tyto instituce jsou hlavními organizacemi, které připravují slovenský systém na novou povinnost uplatňování sociálně odpovědného veřejného zadávání. Od roku 2020 budou muset slovenští zadavatelé veřejných zakázek zadat minimálně 6 % nadlimitních veřejných zakázek se zohledněním sociálních aspektů. Více o spolupráci naleznete v tiskové zprávě. Společné prohlášení MPSV ČR, MPSVR SR a ÚVO je k dispozici zde.