CZ EN

Konference: Sociální přínosy veřejných zakázek (6/6/2019)

Konference: Sociální přínosy veřejných zakázek
6. června 2019, 9:00-16:00 hod.
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1

Za účelem podpory rozvoje zapojování sociálních hledisek do veřejného zadávání spustily EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises) ve spolupráci s Evropskou komisí (DG GROW – pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP) v rámci 15 členských států EU iniciativu na podporu vzdělávání v oblasti sociálních hledisek veřejného nakupování. Na tomto vzdělávání se podílí pět organizací orientujících se na podporu místního rozvoje a sociální ekonomiku.

Veřejné zadávání hraje významnou roli při prosazování chytrého, udržitelného a inkluzivního růstu, jak je definován ve strategii Evropa 2020. V tomto ohledu zacílila směrnice 24/2014/EU pozornost na využívání sociálních hledisek ve veřejném zadávání, rozšíření vyhrazených zakázek či stanovení zvláštních pravidel pro sociální a zdravotní služby.

Avizovaná konference se zaměří na rozvoj veřejného zadávání v duchu aktuálních zadávacích směrnic. Registrace na konferenci bude možná jen na základě obdržení pozvánky. Konference s názvem Sociální přínosy veřejných zakázek je organizována ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem zemědělství.

Na konferenci budou představeny příklady dobré praxe jak ze strany zadavatelů veřejných zakázek, tak z pozice sociálních podniků.

Program konference zde.
Zájemci o účast mohou kontaktovat paní Evu Chvalkovskou, eva.chvalkovska@mpsv.cz.