CZ EN

Připravujeme pro Vás Institut OVZ

 

Přehled základních informací najdete zde.

Navštivte stránku Institutu institut.sovz.cz

Institut odpovědného veřejného zadávání přináší komplexní vzdělávací systém specialistům na veřejné zakázky, kteří chtějí získat ucelené znalosti v oboru. Od září bude spuštěna série seminářů, po jejichž absolvování účastníci získají osvědčení a zároveň budou mít možnost přihlásit se na další specializované kurzy. Zadavatelé veřejných zakázek tak mohou Institut využít k rozvoji kompetencí svých zakázkářů, interních zákazníků z odborných útvarů i dalších specialistů na strategický nákup.

„Institut odpovědného veřejného zadávání vzniká jako reakce na potřebu zadavatelů. Ti chtějí rozvíjet své specialisty, aby měli odpovídající kompetence nakupovat sociálně odpovědně, nebo chcete-li udržitelně. Trend zohledňování dopadů veřejných nákupů na společnost, podniky a životní prostředí je patrný už několik let. Díky Institutu bude v Česku dostupné vzdělání v této oblasti všem zakázkářům,“ říká Leona Gergelová Šteigrová z Ministerstva práce a sociálních věcí

Na výběr bude z řady témat odpovědného veřejného zadávání. Do základní úrovně patří úvod do strategického a odpovědného zadávání, právní ukotvení, implementace v organizaci, komunikace s dodavateli, férové vztahy v dodavatelském řetězci a co udělat pro udržitelnost úřadu. Po absolvování těchto seminářů účastník získá písemné osvědčení o vzdělání v oblasti odpovědného veřejného zadávání. Nadto však budou v nabídce semináře, které se budou hlouběji věnovat tématům, která jsou pro odpovědné veřejné zadávaní relevantní – kontext s pravidly 3E, podpora přístupu místních firem k zakázkám, podpora zaměstnanosti, odpovědné zadávání ve stavebních zakázkách nebo ve zdravotnictví atd. Zájemci tak získají přístup ke komplexnímu vzdělání v oboru odpovědného veřejného zadávání, které si mohou přizpůsobit podle svých potřeb.

Kvalita seminářů bude zaručena především díky výběru lektorů: „Dlouhodobě spolupracujeme se skvělými experty a uznávanými praktiky v oblasti (nejen odpovědného a nejen veřejného) zadávání. A přizvali jsme i odborníky ze zahraničí,“ uvádí Leona Gergelová Šteigrová.

Veškeré vzdělávání na Institutu odpovědného veřejného zadávání bude poskytováno zdarma, a to v rámci projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek,“ který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Institut bude fungovat až do roku 2023, tedy po dobu trvání projektu. Jedná se o nabídku dlouhodobého vzdělávání, nicméně do kurzů bude možné se hlásit v průběhu celého období. Semináře budou probíhat nejen prezenčně, ale také jako video semináře či e-learning. Pro účastníky bude jistě atraktivní, že se nebude jednat jen o teorii, ale do velké míry se bude vycházet z příkladů dobré praxe jak z Česka, tak ze zahraničí. Na webu sovz.cz můžete už teď najít více informací o plánech Institutu.