CZ EN

DPP má nové dodavatele úklidových služeb autobusů, tramvají a areálů povrchu

DPP má nové dodavatele úklidových služeb autobusů, tramvají a areálů povrchu. Za šest let ušetří 229 milionů korun

Dopravní podnik hl.m. Prahy zadal veřejnou zakázku na úklidové služby v souladu se svou novou strategií odpovědného veřejného zadávání. Zakázku rozdělil na 16 logických částí podle jednotlivých areálů. Tímto Dopravní podnik podpořil účast menších společností a přilákal tak více uchazečů. Díky tomu se Dopravnímu podniku podařilo vysoutěžit výrazně výhodnější podmínky, ročně ušetří cca 38 milionů korun.

K požadavkům Dopravního podniku, které jsou součástí odpovědného zadávání, patří: závazek dodavatelů provádět třídění odpadu, přímé platby subdodavatelům, důraz na dodržování veškerých pracovněprávních předpisů dodavatelem, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy apod.

Další požadavky na dodavatele se týkají používání ekologicky šetrných výrobků. Detaily k zakázce jsou shrnuty v tiskové zprávě Dopravního podniku.